adres : Tylmanowa os. Gabrysie 308b  
telefon : (18) 262 52 79 504 263 136
e-mail : biuro@cobi-m.pl